පුවත්

 • කැලිෆෝනියාවේ තක්කාලි 2023 දී ජලය අවසන් නොවනු ඇත
  පසු කාලය: අප්‍රේල්-24-2023

  2023 දී කැලිෆෝනියාවට හිම කුණාටු සහ අධික වර්ෂාවක් ඇති වූ අතර එහි ජල සැපයුම විශාල වශයෙන් වැඩි විය.අලුතින් නිකුත් කරන ලද කැලිෆෝනියා ජල සම්පත් වාර්තාවේ, කැලිෆෝනියාවේ ජලාශ සහ භූගත ජල සම්පත් නැවත පිරවූ බව දැනගන්නට ලැබුණි.වාර්තාව...තවත් කියවන්න»

 • AHCOF FOODEX JAPAN 2023 සඳහා සහභාගී වේ
  පසු කාලය: අප්‍රේල්-21-2023

  2023 මාර්තු 7 සිට මාර්තු 10 දක්වා, 48 වැනි ජාත්‍යන්තර ආහාර සහ පාන ප්‍රදර්ශනය (FOODEX JAPAN 2023) Tokyo Big Sight හිදී සාර්ථකව පැවැත්විණි.FOODEX JAPAN 1976 සිට 47 වතාවක් පවත්වා ඇති අතර සෑම මාර්තු මසකම ආහාර සේවා, බෙදා හැරීම සහ සිල්ලර වෙළඳාම සැපයීම සඳහා පවත්වනු ලැබේ.තවත් කියවන්න»

 • AHCOF ගැන මී පැණි
  පසු කාලය: අප්‍රේල්-21-2023

  මීපැණි යනු ස්වභාවික නිෂ්පාදනයක්, ස්වභාවධර්මයේ තෑග්ගකි.මී මැස්සන් මී පැණි එකතු කරන විට, ඔවුන් නිපදවන මී පැණිවල ගුණාත්මකභාවය දේශගුණික වෙනස්කම්, මල් පිපීම සහ යනාදිය සමඟ තරමක් වෙනස් වේ.එබැවින්, මී පැණි අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමෙන් පසු, අපට h...තවත් කියවන්න»